Informuojame, kad nuo 2021-09-01 iki 2021-10-29 bus priimamos paraiškos pagal NMA priemonę Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2021 m.)

Priemonės „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ tikslas: skatinti socialinę įtraukti, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Galimi pareiškėjai:

fiziniai asmenys arba privatūs juridiniai asmenys (labai mažos arba mažos įmonės), registruoti kaimo vietovėje.

vykdantys ūkinę komercinę veiklą ir gaunantis iš šios veiklos pajamas, kurios yra nemažesnės nei 12 minimalios mėnesinės algos dydžių.

Projektui keliami reikalavimai:

sukurti ne mažiau kaip 0,5 (pusė) etato darbo vietos;

ne mažiau kaip į 80 proc. kuriamų naujų darbo vietų (įdarbinti kaimo gyventojus. Šį įsipareigojimą privalo išlaikyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

Finansavimas: paramos suma proporcingai skiriama atsižvelgiant į kuriamų darbo vietų skaičių – 1 darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur. Didžiausia paramos suma – 200 000 Eur, kai sukuriamos 4 ir daugiau darbo vietų).

Finansavimo intensyvumas: iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

 

Daugiau informacijos NUORODOJE

arba kreipkitės el. paštu verslas@jurbarkas.info