I MARŠRUTAS

GYSTAUS UPĖS SLĖNIO PĖSČIŲJŲ TAKAS (NAUJA)

Pėsčiųjų trasa, 6 km ilgio, prasideda nuo kapinių greta Bendruomenių ąžuolų giraitės ir vingiuoja palei Gystaus upelį iki Gystėnų (Milžinkapio) piliakalnio.

Pirmiausiai kirtę Veršupio upelį, toliau eisite vaizdingomis šio upelio pakrantėmis. Į kalno šlaitą kopsite senuoju Gystėnų keliu.  Vėliau kelionę tęsite Gystaus upės slėniu, kuriame aptikti 6 Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių tipai: stepinės pievos, šienaujamos mezofitų pievos, vakarų taiga, skroblynai, griovų ir šlaitų miškai, aliuviniai miškai. Šioje teritorijose rastos 4 augalų rūšys ir 2 augalų bendrijos, kurios įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą: boloninis katilėlis, melsvasis gencijonas, dygioji slyva, stačioji notra, katilėlinis vikynas bei liepinis skroblynas. Apžiūrėsite savivaldybės saugomus gamtos paveldo objektus – Antkalnės ąžuolą ir Antkalnės liepą.

Kelionės pabaigoje prieisite Gystėnų piliakalnį, dunksantį Gystėnų, Antkalnės ir Naujokų kaimų sandūroje. Pačiame piliakalnyje kūpso kalva, vadinama „Milžino kapu“. Veliuonietis kraštotyrininkas Stasys Liutvinavičius pasakojo, kad yra girdėjęs legendą, jog čia palaidotas narsus senų laikų kunigaikštis Narimantas.

Telefonas:  8 679 21462, 8 447 42623

El. paštas: veliuona@jurbarkas.lt

II MARŠRUTAS

DVIRAČIŲ TRASA VELIUONOS MIESTELYJE (NAUJA)

3 kilometrų ilgio,  prasideda automobilių stovėjimo aikštelėje Draugystės g. 3A, pro bažnyčią, Vytauto Didžiojo paminklą ir tęsiasi Vytauto gatve iki kapinių.

Vytauto gatvėje pastatyti koplytstulpiai su šventųjų evangelistų skulptūrėlėmis. 1932 m. per Devintines kunigas Vladislovas Polanskis Vytauto gatvėje pastatė altorėlius ir vedė iki kapinių procesiją. Prie kiekvieno altorėlio sustodavo paskaityti iš evangelijos, žmonės pagiedodavo. Taip nuėję iki kapinių koplyčios, visi meldėsi už mirusiuosius. 2021 m. Devintinių procesija į kapines vėl buvo atnaujinta. Skulptūrėlių kopijos padarytos pagal architekto Cezario Anikinio mokinio, XIX a. meistro, drožėjo–auksuotojo, Juozapo Obelevičiaus medines evangelistų Šv. Jono, Šv. Mato, Šv. Luko ir Šv. Morkaus skulptūras, esančias bažnyčioje.

Nuo kapinių grįžtama atgal Dariaus ir Girėno gatve, ties gimnazija pasukant į Žemdirbių gatvę K. Veverskio paminklo link. Nuo šio paminklo važiuojama  K. Veverskio gatve  pro Rašytojų giraitę į Junigedos aikštę. Maršrutas baigiamas A. Juškos gatve pro Vytauto paminklą vėl grįžtant į automobilių stovėjimo aikštelę.

Dviračių nuoma: 2 val. 3 Eur

Telefonas:  8 679 21462, 8 447 42623

El. paštas: veliuona@jurbarkas.lt

III MARŠRUTAS

DAINININKO ANTANO ŠABANIAUSKO TAKAIS JURBARKE (NAUJA)

Paminklas Antanui Šabaniauskui  buvusios sodybos vietoje. Namo Raseinių gatvėje, kuriame  1903 m. gimė būsimas dainininkas nėra, liko tik nuotraukos. Liko ir gražios istorijos apie Antanuko vaikystę, jaunystę.

Sustojimas prie Nemuno. Vasaros dienomis visi Jurbarko vaikai pliuškendavosi, žvejodavo Nemune. Pasitikdavo ir palydėdavo praplaukiančius garlaivius. O daina,, Tykiai tykiai Nemunėlis teka‘‘ ,  sudainuota garlaivyje plaukiant į Kauną, nuvedė A. Šabaniauską  į didesnes scenas.

Kauno gatvė. Šia gatve, kurioje prieš šimtą metų šurmuliavo įvairiakalbiai pirkliai, einame link 1907 m. statytos neogotikinės raudonų plytų Švč. Trejybės bažnyčios. Čia vargonininkas Jonas Pocius mokė A. Šabaniauską dainuoti.  Antanas dainavo ir bažnyčios chore.  Apžiūrime bažnyčią, senuosius mūrinius  vartus, Pranciškaus Mikutaičio drožinius, 17 amžiuje nulietą  varpą. Išgirstame,  kokią patirtį įgijo šioje gatvėje būsimasis sopranas. Išgirstame  ir apie tai, ką Veronoje veikė A. Šabaniauskas.

Dvaro parkas. Buvusiame Vasilčikovų dvare vyko pirmieji spektakliai lietuvių kalba, chorų šventės, repetavo Konstantino Glinskio teatro aktoriai. Legendos sklinda, kad  mažasis Antanukas ne tik drąsiai įėjo be bilieto į pirmąjį spektaklį, bet ir sėdėjo šalia grafo.  Dvaro pastatuose buvo  įkurta pradinė mokykla, progimnazija, kuriose Šabaniauskas mokėsi.  Apžiūrime pastatą, kuriame veikė progimnazija.

Ekskursiją baigiame  – ,,Šabaniausko arbatėle‘‘.

Maršrutas numatytas mišriu keliavimo būdu – pėsčiomis (3 km) ir transportu. Trukmė 1,5- 2 val.

Maršrutą paruošė gidė Nijolė Paulikienė.

Užsisakyti ekskursiją galima tel. +370 69840785, el. p.  niolepaul@gmail.co

IV MARŠRUTAS

IŠ KUR KILO LAKŪNAS ROMUALDAS MARCINKUS (NAUJA)

Ekskursija Jurbarke apie lakūną, parašiutininką, futbolistą R. Marcinkų

Buvusi Vokiečių gatvė. Kroazių, Gefnerių giminės veikla Jurbarke. Eidami apžiūrime buvusio miesto burmistro Jurgio Gefnerio namus, buvusius gimdymo namus, į kuriuos Marcinkaus teta Juzefa Gefnerienė eidavo arba su balta, arba su juoda,, kasinka“. Lankomės Jurbarko Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčioje. Esant galimybei, klausome vargonų koncerto.

Kalninės gatvė.  Stabtelime prie namo, kuriame gimė Romualdas Marcinkus. ,,Lakiotojas hamake sode supdavosi‘‘ ir kiti jaunystės nuklydimai. Kaip oro žvalgas, parašiutininkas, karo lakūnas tapo vienu iš lyderių organizuojant pabėgimą iš lagerio, tapusiu II  pasaulinio karo sensacija.

Stadionas. Pro Vytauto Didžiojo paminklą kylame link R. Marcinkaus vardo stadiono, kur vaikystėje futbolą žaisdavo su kamuoliu iš skudurų. Išgirstame apie Romualdo Marcinkaus – geriausio prieškario futbolininko Lietuvoje  sportinius pasiekimus.

Senosios kapinės. Pro buvusį Tel Avivo sodą važiuojame link senųjų miesto kapinių. Lankome šeimos kapavietę su dailininko Pranciškaus Mikutaičio sukurta skulptūra, Kroazių šeimos mauzoliejumi.

Ekskursijos trukmė 1,5-2 val.

Keliavimo būdas mišrus. Pėsčiomis 2 km. ir 4 km transportu.

Ekskursiją užsisakyti galima tel. +370 698 40785, el. p. niolepaul@gmail.com

Maršrutą paruošė gidė Nijolė Paulikienė.

V MARŠRUTAS

LITVAKŲ KULTŪROS PALIKIMAS JURBARKE (Su košerinio maisto degustacija)

Lietuvos žydų arba litvakų istorija pradedama fiksuoti nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų. Jurbarko žydų bendruomenės istorija minima jau nuo XV amžiaus. O štai prieš Antrąjį pasaulinį karą Jurbarke apie 90 proc. visų miesto parduotuvių priklausė žydams. Kviečiame keliauti nuostabiu Rojaus kelio maršrutu iki Jurbarko ir praskleisti įdomios, reikšmingos, neįprastos ir drauge skaudžios istorijos puslapius.

Kelionės akcentai:

 • Belvederio dvaras
 • Panemunių regioninio parko lankytojų centras
 • Edukacija “Košerinio maisto paslaptys”
 • Vinco Grybo memorialinis muziejus  

Išvyksite ryte. Važiuosite Jurbarko link, įspūdinguoju Rojaus keliu. Šalia Seredžiaus jūsų lauks vienas iš originaliausių architektūrinių statinių – Belvederio dvaras. Po daugybės metų niokojimų, dvaras vėl atgimsta ir šį procesą galima stebėti atvykus. Šie lietuviški, romantizmo ir neogotikos bruožų turintys rūmai buvo statyti itališkų vilų pavyzdžiu. Kita išskirtinė ypatybė yra ta, jog statant rūmus, langai, durys ir laipteliai buvo suplanuoti tokiu principu: langų tiek, kiek metuose yra savaičių, durų – kiek metuose mėnesių, o laiptelių – kiek metuose dienų. Atvykę, visa tuo turėsite galimybę pasigrožėti ir paskaičiuoti patys. Toliau maršrute Jūsų lauks Panemunių regioninio parko lankytojų centras. Šis lankytojų centras įsikūręs buvusios Šilinės smuklės pastate. Čia įkurta moderni bei unikali ekspozicija “Nemunas ir gyvenimas prie jo“. Veiklos netrūks – naršysite išmaniuose terminaluose, pereisite per sielius, išgirsite panemunės gyvūnus bei paukščius, plauksite valtimi ir dar daug pamatysite! Atvyksite į Jurbarką. Sakoma, kad jei neragavote imberlachų, kuriuos triaukšdavo vaikai, jei nežinote, kuo kvepia ką tik iškepta chala – jūs nebuvote Jurbarke. Kodėl reikėjo puodą užmūryti krosnyje, kas yra cimė, koks maistas ir vaistas labai gerai augo panemunėje? Koks kiaušinis košerinis, o ko valgyti nebuvo galima? Visa tai sužinosite edukacijos metu. Ir sočiai papietausite skambant hebrajų kalba  atliekamoms dainoms. Vaikščiodami po Jurbarką, ekskursijos metu versite litvakų istorijos puslapius, sužinosite apie kultūrinį jų palikimą, stebėsite išlikusias architektūros detales, išgirsite apie socialinį gyvenimą, žydų ir lietuvių tarpusavio santykius. Miestas įkurtas istorinėje Karšuvos žemėje, dešiniajame Nemuno krante. Apžvalginė ekskursija po miestą. Aplankysite Jurbarko senamiestį, pasivaikščiosite garsiąja Kauno gatve, kurioje kadaise kūrėsi ne tik gyventojai bet ir prekybininkai. XIX a. pab. buvo statomi pirmieji mūriniai pastatai. Čia virte virė miesto gyvenimas: veikė turgus, užeigos, amatininkų krautuvės, mezgykla, siuvyklos, laikrodžių taisykla, bankai, viešbučiai, taip pat sinagoga. Pasieksite Sinagogų aikštės memorialą, kuris įamžino daugybės žydų gyvenimą Jurbarke ir tragišką bendruomenės likimą. Jame atspindėta kadaise viena gražiausių Europoje medinė Jurbarko sinagoga, Jurbarke gyvenusių žydų pavardės, profesijos, jurbarkiečiai, karo metais gelbėję žydus. Paminklas atspindi penkis simbolius: Nemuno upę, hebrajų abėcėlę, bendruomenę, šventą Jeruzalės miestą ir maldos namus. Taip pat išvysite seniausią Jurbarko paminklą, skirtą Vytautui Didžiajam. Jį 1930 m. pastatė skulptorius Vincas Grybas.  Šiam biustiniam paminklui būdingas romantinis pakilumas, istorinė puošyba, įmantri technika, puiki medžiagų kokybė apsaugojusi paminklo formas nuo gamtos poveikio. Šioje vietoje jurbarkiečiai švenčia valstybines šventes. Lankysite Jurbarko dvaro parką. Gražioje vietoje, ant kairiojo Mituvos kranto kunigaikštis Vasilčikovas pastatė stilingus rūmus su nedidele, bet gana puošnia mūrine cerkve. Buvęs dvaro parkas įkurtas XIX a. viduryje. Parko teritorija užima apie 9 hektarus ir yra mišraus išplanavimo. Parko medelynus sudaro vietiniai klevai, liepos ir beržai su ąžuolų ir skroblų priemaiša. Alėjose auga europiniai maumedžiai ir juodosios pušys. Pagrindinė alėja jungia klasicistinio stiliaus rūmus su buvusiais puošniais dekoratyviniais vartais. Lankysite dvaro parko gilumoje įkurtą Vinco Grybo memorialinį muziejų. Tragiško likimo žymaus Lietuvos skulptoriaus muziejuje eksponuojami asmeniniai daiktai, baldai bei kūrybos darbai. Vakare grįšite į namus.

Dėl ekskursijos kreiptis: gidė Nijolė Paulikienė

Tel. 370 698 40785, el.p.  niolepaul@gmail.com

VI MARŠRUTAS

KAUNO GATVĖ PASAKOJA

Atvykus į pačią seniausią Jurbarko gatvę – Kauno gatvę arba dar kitaip vadinamą Jurbarko senamiestį maršrutą siūlome pradėti nuo Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčios, šalia kurios kabo milžiniškas varpas. Jį 2013 metų birželio mėnesį vietoj senojo varpo, kuris buvo nugriautas karo metu,  prikėlė Jurbarko Rotary klubas, o Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčios klebonas monsinjoras Kęstutis Grabauskas pašventino naujam gyvenimui.

Pasukę seniausia gatve pirmiausia sutiksite paslaptingą „Panteros“ skulptūrą. Sakoma, kad  Panteroje įsikūnydavo pagonių vyriausia deivė Medeina, nenorėdama parodyti savo tikrojo veido. Pasivertus Pantera ši deivė slapta padėdavo moterims auginti vaikus, vyrams medžioti. Po dienos darbų Pantera grįždavo pas savo drauges deives. Patikusi žmonėms Pantera. Statė jai stabus ir dovanojo dovanas. Šiandien skulptūra monumentaliai sutingus Kauno gatvėje primena pagoniškus laikus ir to meto legendas.

Paėjėjus toliau, atgaivai pakvies fontanas. Jis tarsi byloja, kad Jurbarkas visuomet buvo siejamas su vandeniu, mat yra įsikūręs trijų upių santakoje. Čia ir neatsiejamas laivininkystės atributas – Knechtas. Tai laivams pririšti skirtas įrenginys primenantis, kad  Jurbarkas nuo neatmenamų laikų buvo laivininkystės kraštas. Šis knechtas simbolizuoja anuos laivininkystės klestėjimo laukus.

Netoliese „Jurbarko krašto žiobrinių skulptūra“. Žiobrinės tik šiam kraštui būdinga šventė, kurioje  laužo kaitroje buvo kepami ant karklo vytelių suverti žiobriai. Tai jau kelis šimtmečius skaičiuojanti Nemuno žvejų tradicija. Pasakojama, kad kartą žiobrinėse lankėsi net pats Lietuvos prezidentas Antanas Smetona. Jam taip patiko ant žarijų kepti žiobriai, kad jų kepėją Onutę Mikutaitė kviesdavosi į prezidentūrą paruošti žiobrius Prezidento svečiams.

O štai kitoje kelio pusėje monumentali skulptūra  pasakojanti apie miestelius įsikūrusius prie Nemuno. Miesteliai yra išsidėstę vienas paskui kitą palei Nemuną – nuo Seredžiaus iki Viešvilės.  Skulptūroje pavaizduoti šių miestelių herbai. Ji tarsi kviečia aplankyti, pažinti ir atrasti jų grožį.

Jurbarko Kauno gatvė buvo pagrindinė miesto verslo arterija. Čia veikė daugybė amatininkų, prekybininkų, siuvyklų ir kitokių verslų. O ten kur verslas, ten ir pinigai. Kauno gatvė Nr. 33 paženklintame name tarpukariu veikė pirmasis bankelis – Jurbarko komercijos savitarpio kredito draugija. Štai ši monumentinė lenta ir primena kreditinio tarpininkavimo įstaigos Jurbarke pradžią.  Džiugu, kad ir šiandien šias tradicijas sėkmingai tęsia Jurbarko kredito unija.

Nuo XX amžiaus Jurbarką garsino auksakaliai. Meistrai turėjo valcų įrenginius aukso sidabro papuošalams gaminti.

Šioje skulptūroje tarp valcų įsuktos kadaise šioje gatvėje veikusių verslininkų pavardės. Gyvenimai kartais įsukami tarp negailestingų valcų, o  1940 metais užrakinta spyna byloja, kad prasidėjus sovietų nacionalizacijai juvelyrų veikla buvo nutraukta.  Jurbarke garsiausių juvelyrų šeimos: Puliarovičiai, Abramovičiai, Krelicai gyveno ir dirbo Kauno g. Nr. 31 pažymėtame name.

Sinagogų aikštės Memorialas

Centrinis memorialo elementas iškyla virš bangų lyg plaustas. Ant jo skulptūrinė kompozicija, primenanti senąją medinę Jurbarko sinagogą.​ Ši sinagoga buvo pagrindinė Jurbarko žydų bendruomenės maldos vieta ir jos širdis. Neišpasakyto grožio sinagoga buvo visos bendruomenės pasididžiavimas. Žmonės iš tolimų kraštų keliaudavo jos pamatyti. Vėlyvą 1941 metų vasarą naciai su vietos koloborantais sunaikino sinagogą ir visą Jurbarko žydų bendruomenę.

Kauno gatvė namo Nr. 64 ant sienos juoda marmurinė atminimo lenta primena, kad šioje vietoje 1945 – 1953 m. šioje aikštėje buvo niekinami nužudytų Lietuvos laisvės gynėjų kūnai.

Dėl papildomos informacijos kreiptis el. paštu: turizmas@jurbarkas.lt arba 8 447 51485

VII MARŠRUTAS

NEMUNAS – LIETUVOS GYNYBINĖ LINIJA

Tarp Kauno ir Jurbarko palei Nemuno upę vingiuoja „Rojaus kelias“. Juo keliaudami aplankysime daug įdomių vietų, menančių lietuvių kovas su kryžiuočiais. Nemunas visad buvo svarbus – juo keliavo kryžiuočiai, norėdami užimti šalį. Todėl lietuviai stačiuose Nemuno šlaituose statė gynybines pilis. Statė čia pilis ir kryžiuočiai, bet arčiau upės.

Iki šių dienų ryškiai išlikę karų su kryžiuočiais XIII – XV a. Nemuno gynybinės linijos fragmentai – Nemuno slėnio šlaitų piliavietės ir piliakalniai. Įspūdingiausi iš jų Palemono kalnas, Gedimino kapas, Ramybės kalnas, Kartupėnų piliakalnis. Ant visų jų stovėjo stiprios lietuvių pilys, aprašytos vokiečių metraščiuose. Įdomios išlikusios Seredžiaus ir Veliuonos kryžiuočių piliavietės ir jų istorijos.

Aplankysime šias piliavietes ir pamatysime, kuo jos skiriasi nuo lietuvių. Aplankysime Veliuonos miestelį, kur aršias kovas su kryžiuočiais primena piliakalniai “Gedimino kapas“,   „Ramybės kalnas“,

LDK Kunigaikščio Vytauto paminklas, Veliuonos herbas ir  daug kitų ženklų. Įkopsime į piliakalnį ant, kurio stovėjo Bisenės pilis – pirmoji pilis Lietuvoje užpulta kryžiuočių.

Karas vyko ne tik sausumoje. Mūšiai vyko ir Nemune. Yra žinomas laivų mūšis tarp lietuvių ir kryžiuočių. Kur įvyko šis mūšis sužinosite pakeliavę Nemuno gynybine linija.  Kelionės metu sutiksite viduramžių karį, išbandysite rankos taiklumą šaunant iš lanko, pajusite, kiek sveria kalavijas, galbūt net pajodinėsite žirgu!

Lankomi objektai: Seredžiaus miestelis su piliakalniu vad. „Palemono kalnu“, Seredžiaus piliavietė „Palocėliai“, ant kurios stovėjo kryžiuočių pilis, Veliuonos piliakalnis „Gedimino kapas“ ir paminklas LDK Kunigaikščiui Gediminui, piliakalnis  „Ramybės kalnas“, Veliuonos dvaro fragmentai ir parkas, kuriame auga gelsvažiedžiai  tulpmedžiai, LDK Kunigaikščio Vytauto funduota Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia (yra galimybė užlipti į bažnyčios bokštą), Veliuonos miestelio centras ir LDK Kunigaikščio Vytauto didžiojo paminklas, saulės laikrodis, Veliuonos herbas, Veliuonos piliavietė „Pilaitės“ , kur stovėjo kryžiuočių moto tipo pilis bei Kartupėnų piliakalnis.

Ekskursijos trukmė 4 valandos. Kaina:

10-19 asmenų grupei kaina 6 Eur. vienam asmeniui.

20-50 asmenų grupei kaina 4 Eur. vienam asmeniui.

Dėl ekskursijos kreiptis:

Panemunių regioninio parko direkcija

Tel. 867405359, El. p. greta.sulcaite@prpd.lt www.prpd.lt

VIII MARŠRUTAS

SMALININKAI – AMŽINASIS PASIENIS

(Kultūrinė, edukacinė, turistinė programa Smalininkuose)

 „Smalininkai – amžinasis  pasienis” –  tai  pilna rimtų ir linksmų netikėtumų  2 val. kelionė laiko mašina į praeitį. Jūsų laukia pažintis su Mažosios Lietuvos arba Rytų Prūsijos  pasienio miestelio gyvenimu ir istorija. Atvykęs čia nežinai ką sutiksi, ką pamatysi, kas sustabdys ir gal net į daboklę uždarys….

Norintiems patekti į Mažąją Lietuvą

informacija  telefonu

/vizos, leidimai ir kiti geri dalykai/

+370 60795971

IX MARŠRUTAS

KELIAUK VALDOVŲ KELIU

(kultūrinis – turistinis maršrutas)

Norite sužinoti, kodėl Jurbarkas yra karališkasis miestas? O galbūt pamatyti kokios nuostabios pilys ir dvarai driekiasi dešiniajame Nemuno krante?

Keliaukite valdovų keliu, pasijuskite tikrais kunigaikščiais ir užkariaukite pilis bei dvarus.

Beje, dar niekam to padaryti nepavyko, bet galbūt Jums nusišypsos sėkmė…

PROGRAMA

 1. Palemono kalnas (Seredžius).
 2. Veliuona.
 3. Raudonės pilis.
 4. Pietūs Panemunės pilyje arba Jūsų pasirinktoje vietoje pietus Jums pagamins “Smalininkų gaspadinės”.
 5. Panemunės pilis.
 6. Jurbarko dvaro parkas.
 7. Galimas apgyvendinimas.

Bendras maršruto ilgis – 45 km.

Dėl papildomos informacijos kreiptis el. paštu turizmas@jurbarkas.lt

X MARŠRUTAS

KUO SIEJASI NEMUNAS IR MEDUS?

(kultūrinė, edukacinė programa “Medaus slėnis”)

Siūlome patirti ir pamatyti gyvenimą prie Nemuno. Susipažinti su senąja žvejyba, pajusti kelionę Nemunu.

O po darbų norisi ir pasmaližiauti, tad keliaukite į “Medaus slėnį”, kur paragausite įvairių rūšių medaus, išmoksite pajusti kvapą, atskirti medaus rūšis pagal spalvą ir skonį.

Ir vis dėlto, tai kuo siejasi Nemunas ir medus?

PROGRAMA

 1. Šilinėje, Panemunės regioninio parko ekspozicija “Nemunas – gyvenimas prie Jo”.
 2. Medaus degustacija “Medaus slėnyje”.
 3. Galimas apgyvendinimas “Medaus slėnio” stovyklavietėje (Šilinės km.).

Dėl papildomos informacijos kreiptis el. paštu turizmas@jurbarkas.lt

XI MARŠRUTAS

KRAŠTO PAVELDO SAUGOTOJAI – JURBARKO RAJONO MUZIEJAI

(Kultūrinis – turistinis maršrutas)

Jurbarko krašto turtai – istorinė praeitis, kultūrinis paveldas, žmonių kūrybinis palikimas – saugoma mūsų krašto muziejuose. Skirtingos muziejaus ekspozicijos atskleidžia Jurbarko krašto unikalumą. Išskirtinis muziejų bruožas – visi jie įsikūrę architektūrinio – istorinio paveldo objektuose – XIX a. dvarų pastatuose, sodybose. Unikali aplinka praplečia ribas ir tarsi sukuria dar vieną originalią, po atviru dangumi esančią ekspoziciją.

PROGRAMA

 1. J. Stonio Senovinės technikos muziejus Smalininkuose.
 2. Jurbarko krašto muziejus.
 3. Vinco Grybo memorialinis muziejus
 4. Panemunių regioninio parko lankytojų centro ekspozicija “Nemunas – gyvenimas prie Jo”.
 5. Veliuonos krašto muziejus.
 6. P. Cvirkos memorialinis muziejus – etnografinė sodyba.

 Dėl papildomos informacijos kreiptis el. paštu turizmas@jurbarkas.lt

XII MARŠRUTAS

JURBARKO KRAŠTO GAMTINIAI MARŠRUTAI

(Gamtinis maršrutas)

Nemuno kelias turtingas pačios gamtos tobulai sukurtu gamtovaizdžiu. Kraštovaizdį puošia kalvoti upių vingiai, net trečdalį rajono teritorijos užimantys žali miškų masyvai ir girios, senovės Lietuvoje puoselėtos ir garbintos ąžuolų giraitės, didingos renesansinės pilys ir dvarų rūmus supantys dekoratyviniai parkai.

 1. Kelių puošmena Mažojoje Lietuvoje (Smalininkai) – senieji ąžuolai.
 2. Jurbarko Dvaro parkas.
 3. Vytauto Didžiojo parkas Jurbarke.
 4. Panemunės pilies parkas.
 5. Pietūs Panemunės pilies restorane arba Jūsų pasirinktoje vietoje – “Smalininkų gaspadinės” pasiūlys Jums savo meniu.
 6. Raudonės pilies parkas.
 7. Veliuonos dvaro parkas.

Bendras maršruto ilgis 47,5 km

Dėl papildomos informacijos kreiptis el. paštu turizmas@jurbarkas.lt

XIII MARŠRUTAS

LIETUVOS ŽYDŲ KULTŪRINIS, EKONOMINIS, KULINARINIS PAVELDAS JURBARKO RAJONO MIESTELIUOSE

Maršrutas eina per buvusius štetlus (miestelius, kuriuose gyveno žydų bendruomenės). Ieškosime buvusių sinagogų. Išgirsite apie šimtmečiais čia gyvenusius žmones, kurie gimė Lietuvoje, mylėjo, kūrė savo namus, verslą. Sužinosite, kuo vertėsi žydai, kaip sugyveno su lietuviais. Susipažinsite su žydų papročiais, tradicijomis. Išgirsite apie Klaipėdos krašto žydų likimą. Bus galimybė degustuoti žydiškus valgius. Ekskursiją galima pradėti nuo Smalininkų, Jurbarko arba nuo Seredžiaus.

 PROGRAMA

 1. Seredžius – Alo Jolsono gimtinė. Alas Džolsonas – Lietuvos žydų kilmės JAV estrados artistas, aktorius, dainininkas, šoumenas, pirmoji Holivudo superžvaigždė, pelniusi Pasaulio didžiojo linksmintojo titulą. Vienas iš populiariausių XX a. JAV šoumenų, daręs įtaką ištisai kino aktorių kartai, taip pat ir Bingui Crosbiui, Edžiui Fisheriui.
 2. Veliuona – miestelio aikštė, išlikęs Sinagogos pastatas.
 3. Panemunės pilis – galima užsisakyti pietus.
 4. Šilinė – buvusi karčiama.
 5. Jurbarkas – senamiestis, Sinagogų aikštė.
 6. Smalininkai – uostas, geležinkelio stotis.

Ekskursijos trukmė 6 – 7 val. Maršruto ilgis – 60 km.

Dėl papildomos informacijos kreiptis el. paštu: turizmas@jurbarkas.lt arba 8 447 51485

XIV MARŠRUTAS

KO TYLI SINAGOGŲ AIKŠTĖ?

(Maršrutas po Jurbarko miestą)

Ekskursijos metu apžiūrėsime namus, kuriuose šimtmečiais gyveno žydai. Nusileisime į rūsius, kuriuose buvo laikomos prekės, atgabentos laivais iš įvairių šalių. Pamatysime buvusios muitinės vietą..  Sinagogų aikštėje išgirsite apie Kauno gatvės gyventojus – jų amatus, papročius, tradicijas, kulinarinį paveldą. Išgirsite, ką pasakojo senieji šios gatvės gyventojai.

   PROGRAMA

 1. Muitinės g. – tiltas per Mituvą.
 2. Nemuno g. – buvęs uostas, “ožkų” sala.
 3. Kauno g. – gyvenamieji namai.
 4. Sinagogų aikštė.
 5. Rūsiai – Kauno g.

Ekskursijos trukmė 2 val.

Gidė Nijolė Paulikienė, tel.: 8 698 40785

Dėl papildomos informacijos kreiptis el. paštu: turizmas@jurbarkas.lt arba 8 447 51485

XV MARŠRUTAS

VOKIEČIŲ, ITALŲ, VENGRŲ, RUSŲ, ŽYDŲ, LENKŲ IR KITŲ TAUTŲ KULTŪRINĖ, EKONOMINĖ ĮTAKA LIETUVIŠKUOSE PANEMUNĖS MIESTELIUOSE

Lankantis Jurbarko rajono miesteliuose prie Nemuno, ne tik išgirsite, bet ir pamatysite, kuo skiriasi gyvenamųjų namų, kulto pastatų architektūra. Sužinosite, kodėl keitėsi vietos gyventojų papročiai, elgsena, kalba, apranga. Kiek įtakos tam turėjo Nemunas. Pamatysite dvarų parkus, gėlynus. Kelionė vyks gražiomis, vaizdingomis Nemuno pakrantėmis. Galėsite paragauti vengriško guliašo arba kepti žiobrius ant karklo. Sužinosite, kuri silkė buvo saldesnė bei išmoksite pasigaminti krienų padažą.

PROGRAMA.

 1. Seredžius.
 2. Veliuona.
 3. Raudonės pilis ir parkas.
 4. Panemunės pilis ir parkas.
 5. Šilinė – buvusi karčiama.
 6. Jurbarkas – Sinagogų aikštė, Jurbarko Dvaro parkas.
 7. Smalininkai – uostas, vandens matavimo stotis, Senovinės technikos muziejus.

Pietauti galima Panemunės pilies restorane, Jurbarke arba prie laužo. Derinti reikia iš anksto.

Maršruto ilgis – 60 km.. Ekskursijos trukmė – 7- 8 val.

Dėl papildomos informacijos kreiptis el. paštu: turizmas@jurbarkas.lt arba 8 447 51485

XVI MARŠRUTAS

EDUKACIJA ,,KOŠERINIO MAISTO PASLAPTYS“

Renginio metu paragausite Jurbarko krašto tradicinių žydiškos virtuvės patiekalų.

Bus ir ,,šalti“, ir ,,karšti“ patiekalai. Bus ir įprasti, ir netikėti deriniai.

Sužinosite gefilte fiš skonį, atsilaušite šviežios chalos, triaukšite imberlachus ir dar kai ką.

,,Keliausite“ į turgų pirkti tinkamų produktų.  Išgirsite, kas tai yra ,,košerinis“ maisto paruošimas.

Edukacijos metu skambės gyvai atliekamos dainos, giesmės hebrajų, jidiš kalbomis.

Pasijusite kaip tikroje šventėje.

Edukacija vyks 15-25 žmonių grupėms.

Trukmė 1,5 val.

Vieta Jurbarkas.

Vaikų grupėms yra nuolaidų.

Užsisakyti galima ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.

Dėl edukacijos kreiptis:

Gidė Nijolė Paulikienė. Tel. +370 698 40785,  el.p.  niolepaul@gmail.com.