VŠĮ „Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras“ įgyvendino projektą “Atrask, įkvėpk, pažink žygiuodamas Jurbarko krašte. Projektas vykdomas pagal Jurbarko vietos veiklos grupės „Nemunas“ 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę “Regioninių, produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą” Nr. LEADER-19.2-SAVA-9. Finansavimas: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.