Nuostatai

Įstatai

Planavimo dokumentai

Veiklos planas 2020 m.

Veiklos planas 2021 m.

Veiklos planas 2022 m.

Veiklos planas 2023 m.

Veiklos planas 2024 m.

Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų planavimo…

Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-20

Veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita 2017 m.

Veiklos ataskaita 2018 m.

Veiklos ataskaita 2019 m.

Veiklos ataskaita 2020 m.

Veiklos ataskaita 2021 m.

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 metus

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metus

Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis

Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis

Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis

Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis

Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis

Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. kovo 31 d. ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. birželio 30 d. ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. rugsėjo 30 d. ataskaitos

Biudžeto išlaidos sąmatos vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaitos

Ūkio subjektų priežiūra

Informacija ruošiama

Tarnybiniai lengvieji automobiliai

Automobilis

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis 2020-2021 m.

Metinis darbo užmokestis 2020-2021 m.

Darbo užmokestis 2021-2022 m. I ketv.

Darbo užmokestis 2021-2022 m. I pusm.

Darbo užmokestis 2021-2022 m.

Darbo užmokestis 2023 m. I ketv.

Darbo užmokestis 2022 m. ir 2023 m. I-II ketv.

Vadovo veiklos vertinimo ataskaita 2020 m.

Vadovo veiklos vertinimo ataskaita 2020 m.