VŠĮ „Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras“ įgyvendina projektą “Atskleiskime Rojaus kelio istorinį ir kultūrinį paveldą”. Projektas vykdomas pagal Vietos veiklos grupės “Nemunas” vietos plėtros strategijos II prioriteto „Solidarios, patriotiškos ir jaunimą įgalinančios bendruomenės kūrimas“ priemonę “Regioninių, produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą”, Nr. LEADER-19.2-SAVA-9. Finansavimas: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.

PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA

“Atskleiskime Rojaus kelio istorinį ir kultūrinį paveldą”

Nr. JURB–LEADER–6B–V–9–3–2023

Projekto tikslas – regioninių produktų ir paslaugų rinkodara, įtraukiant vietos bendruomenes ir panaudojant Jurbarko krašto kultūros ir istorijos paveldą, bei organizuojant žygius ir tęsiant tradicijas Jurbarko rajone.

Vietos projekto uždaviniai:

1. Suorganizuoti 2 pėsčiųjų žygius įtraukiant vietos bendruomenes ir atskleidžiant krašto istorinį ir kultūrinį paveldą.

2. Išleisti Jurbarko krašto turizmo gidą.

3. Suorganizuoti infoturą, kurio metu pristatysime naujus turizmo sezono bendruomenių produktus ir paslaugas.