DARBO SUTARTIES FORMA

  1. Darbo sutarties forma
  2. Darbo sutarties forma anglų kalba
  3. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis
  4. nekonkuravimo sutartis

Susiję dokumentai:

  1. Darbo sutarčių registravimo žurnalas
  2. Prašymas priimti į darbą
  3. Prašymas taikyti NPD
  4. Prašymas dėl atostogų

ATLEIDIMO DOKUMENTAI:

  1. Prašymas atleisti iš darbo

Susijusi informacija

Darbo sutartis turi būti sudaroma raštu pagal pavyzdinę formą. Darbo sutartis tą pačią dieną įregistruojama darbo sutarčių registravimo žurnale. Ne vėliau kaip prieš darbo pradžią kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi darbdavys įteikia darbuotojui pastarojo tapatybę patvirtinantį dokumentą (darbo pažymėjimą). (Ištrauka iš Darbo kodekso 99 str. 2 d.)

Teisės aktai:

  1. LR Darbo kodeksas