PROJEKTINĖ VEIKLA 2004–2021 M.

Metai Eil. Nr. Projekto pavadinimas Dalyvavimas  

Projekto vertė

(LT) nuo 2015 m. (EUR)

2004 1. „Verslo ryšių plėtros, tarp Jurbarko (Lietuva) ir Bogensė (Danija) regionų skatinimas, organizuojant mokymus vietos verslininkams ir dalijantis bendradarbiavimo patirtimi“ pareiškėjas 107 330,00
2. Verslo centro plėtros projektas 2004 pareiškėjas 234 000,00
2005 3. „Bendradarbiavimo aktyvinimas tarp verslo plėtrą skatinančių institucijų Jurbarko (Lietuva) ir Bogensė (Danija) regionuose, keliant verslo konsultantų kvalifikaciją, plečiant Jurbarko verslo centro veiklą ir informuojant abiejų šalių verslininkus apie bendradarbiavimo galimybes“ pareiškėjas 16 873,00
4. Vakarų ir vidurio Lietuvos įmonių konsultavimas ES struktūrinių fondų ir įvaizdžio formavimo klausimais stiprinant SVV įmonių konkurencingumą“ partneris 28 489,00
5. Verslo internacionalizavimas, skatinantis ekonominį socialinį bendradarbiavimą pareiškėjas negavo finansavimo
2006 6. „Viešųjų paslaugų verslui kokybės, kompleksiškumo plėtra įrengiant mokymų – konferencijų salę Jurbarke“ pareiškėjas 471 000,00
7. Tarptautinio bendradarbiavimo barjerų mažinimas Baltijos jūros regione, keliant Jurbarko (Lietuva)  ir Neuruppin (Vokietija) verslininkų gebėjimus rinkodaros ir marketingo srityse. pareiškėjas negavo finansavimo
8. Rinkodaros priemonių, kaip ekonominį augimą skatinančių veiksnių, diegimas Jurbarko rajono įmonėse pareiškėjas 18 340,00
9. Jurbarko rajono seniūnijų gyventojų raštingumo ugdymas pareiškėjas 123 000,00
10. Verslo paslaugų įvairovės bei kompleksiškumo plėtra Jurbarko rajone pareiškėjas  negavo finansavimo
2007 12. Žemės ir miškų ūkyje dirbančių Jurbarko rajono gyventojų mokymas bei švietimas pareiškėjas  

434 738,00

2008 13. Jurbarko rajono įmonių produktyvumo konkurencingumo skatinimas organizuojant tarptautinį renginį „ Jurbarko verslo dienos 2008“ pareiškėjas 15 000,00
14. Ūkininkų rudens šventė pareiškėjas 5 000,00
2010 15. Ekonominio bendradarbiavimo skatinimas dalinantis Jurbarko rajono ir Suvalkų apskrities ekonominio vystymosi patirtimi pareiškėjas 345 131,00
16. Profesinės kompetencijos didinimas verslo informacinių centrų veiklos kokybei užtikrinti  naudojantis Didžiosios Britanijos patirtimi” pareiškėjas 27 000,00
2011 17. „Jurbarko rajono seniūnijų amatininkų bei kuriančių žmonių patirties bei galimybių tyrimas ir apibendrinimas“ pareiškėjas 19 000,00
2012 18. „Jurbarko rajono verslininkų verslumo ir konkurencingumo kaimiškose vietovėse skatinimas bei kompetentingumo ugdymas pareiškėjas 13 000,00
19. „Jurbarko rajone sukurtų produktų ir gaminių populiarinimas bei bendruomeniškumo ugdymas“ pareiškėjas 20 570,00
2013 20.  Jurbarko krašto aktyvaus rinkodaros modelio sukūrimas siekiant kaimo vietovių reprezentacijos pareiškėjas 26 762,00
21. “Rinkodarinių priemonių, reprezentuojančių turizmo paslaugų pasiūlą Jurbarko rajone, įgyvendinimas (Dviračių žygiai, leidiniai (TVIC) Nr. 6 pareiškėjas  

23 858,00

22. L. Meškaitytės darbų suvenyrinis leidinys negavo finansavimo
2014 23. Turizmo paslaugų plėtra Jurbarko krašto Mažojoje Lietuvoje, bendradarbiaujant kaimo bendruomenėms, verslininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims. pareiškėjas 38 429,00
24. „ Jurbarko miesto identitetas per 755 metų“ (sukurtos legendos, suvenyrai (TVIC) pareiškėjas 10 000,00
2015 25. „Turizmo ir rekreacinės infrastruktūros plėtra, atkuriant ir saugojant miesto parkų istorinį-kultūrinį paveldą“  3 mln EUR ir kiti. Vadovavimas, informacijos rengimas
2016 26. Jurbarko, Tauragės, Šilalės, Pagėgių rajonų savivaldybes jungiančių turizmo trasų ženklinimas Vadovavimas, informacijos rengimas
27. „Nemuno kelias“ Nr. S-05.4.1-LVPA-K-808-01-0007 Vadovavimas, informacijos rengimas
28. „Jurbarkas-Rynas. Istoriniai keliai“ pareiškėjas negavo finansavimo
2017 29. „Regioninių produktų, atspindinčių krašto istoriją ir kultūrinį paveldą, sukūrimas, rinkodaros didinimas ir pritaikymas turizmo skatinimo reikmėms“ pareiškėjas 9122,85
30. „Riedėk Jurbarke“ partneris 1 743,00
31. EDEN projekto „Patraukliausia Lietuvos kultūrinio turizmo vietovė 2017“ pareiškėjas II vieta
2018 32. Verslo paramos paslaugų plėtra, siekiant verslumo augimo pasienio savivaldybėse“ pareiškėjas negavo finansavimo
33. Jurbarko vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimas pareiškėjas 584 576,00
34. „Skambantis Jurbarko dvaro parkas“ (projekto vertė 19 719,00 Eur) pareiškėjas negavo finansavimo
36. „Riedėk dvaro parke“ Partneris 3 150,60
37. „Jurbarko rajono turizmo paslaugų teikėjų ir vietos produktų gamintojų kompetencijos tobulinimas“ pareiškėjas 9 122,85
2019 38. „Kauno gatvė pasakoja“ pareiškėjas 6000,00
2020

 

39. „Inovatyvių žaidybinių ir rinkodaros priemonių diegimas Jurbarko krašto turizmo potencialui skatinti“ pareiškėjas 32872,29
40. „Startuok lengvai“ partneris 40000,00
2021 41. „Atrask, įkvėpk, pažink žygiuodamas Jurbarko krašte“ pareiškėjas 12988,46
42. „Pilietiškumo ir pasididžiavimo savo tauta skatinimas populiarinant Lietuvos didvyrius ir institucijas vykdančias saugumo misiją.“ pareiškėjas 14450,00 (dar negautas finansavimas)

 

Pastaba.

2004–2012 m. – VšĮ Jurbarko verslo informacijos centras

2013–2018 m. – VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras