SUBSIDIJOS

Subsidijos tai valstybės ar savivaldybės institucijų bei kitų trečiųjų asmenų suteikiama finansinė parama, kurios nereikia grąžinti. Subsidijos paprastai suteikiama juridiniam ar fiziniam asmeniui, jos gali būti skiriamos darbo užmokesčiui kompensuoti, naujų darbo vietų steigimui, projektams finansuoti, palūkanoms kompensuoti, verslininkų dalyvavimo parodose, mugėse, verslo misijose išlaidoms kompensuoti ir pan.

MIKROKREDITAI

Mikrokreditas – labai mažos apimties kreditas, teikiamas supaprastintomis sąlygomis.

LENGVATINĖS PASKOLOS

Lengvatinės paskolos yra tokios, kurios suteikiamos palankesnėmis negu rinkos sąlygomis. Dažniausiai valstybė yra tas subjektas, kuris palengvina skolininkų naštą sumokėdamas dalį metinių palūkanų tam tikrą kredito grąžinimo laikotarpį.