ĮMONĖS STEIGIMO PROCEDŪRA

Visų įmonių steigimo procedūra yra beveik vienoda, nepriklausomai nuo įmonės teisinės formos. Bendrosios steigimo taisyklės yra nustatytos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, o detaliau – atskirų įmonių veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

Steigimo etapai:

  • Įmonės formos pasirinkimas (UAB, IĮ, MB, VšĮ ir kt.);
  • Įmonės pavadinimo pasirinkimas, tikrinimas ir užsakymas;
  • Įmonės buveinės adreso pasirinkimas (įmonės buveinę registruojant kitam asmeniui prisklausiančiose patalpose, reikalingas savininko sutikimas);
  • Dokumentų ruošimas įprastu arba elektroniniu būdu;
  • Sąskaitos banke atidarymas (kai kurioms formoms);
  • Steigimo dokumentų patvirtinimas.

Įmonę steigti galima dviem būdais:

  • Ruošiant visus dokumentus raštu ir kreipiantis į notarą;
  • Registruojant elektroniniu būdu su elektroniniu parašu.

PAVADINIMO TIKRINIMAS

Nusprendus kurti naują įmonę reikia gerai pagalvoti apie tinkamą pavadinimo parinkimą.

Visų pirma reikia atsižvelgti į teisės aktus, kurie reglamentuoja pavadinimų sudarymą.

Būtina nepamiršti, kad jūsų pavadinimas negali sutapti su kitos įmonės pavadinimu ar prekių ženklu, todėl norimą pavadinimą reikia tikrinti ne tik įmonių pavadinimų, bet ir prekių ženklų duomenų bazėse.

Taip pat yra rekomenduojama nesudarinėti pavadinimų, kurie yra klaidinamai panašūs į kitų įmonių pavadinimus ar prekių ženklus, nes vėliau galite susilaukti pretenzijų, kurios jums gali brangiai kainuoti.

Pateikiame nuorodas, kur galite patikrinti norimą įmonės pavadinimą:

1. Įmonių pavadinimų duomenų bazė
2. Nacionalinių prekių ženklų duomenų bazė
3. Europos Bendrijos prekių ženklų duomenų bazė
4. Tarptautinių prekių ženklų duomenų bazė

Pastaba: 
Tikrinant pavadinimą vadovaukitės pateiktomis rekomendacijomis, kaip teisingai atlikti pavadinimų paiešką.

1 Teisės aktai:

1. Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklės 
2. Juridinių asmenų registro nuostatai (žr. IX skirsnis)

PIRMI ŽINGSNIAI PO ĮMONĖS ĮSTEIGIMO

ANTSPAUDO GAMYBA

Uždarosios akcinės bendrovės (UAB) vadovas, pageidaujantis užsakyti antspaudą (be Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbo), turi kreiptis tiesiogiai į antspaudo gamintoją. Antspaudo užsakymui reikalingi dokumentai:

1. Vadovo išrinkimo ar paskyrimo dokumentas;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, o jei užsakymą pateikia įgaliotas asmuo – asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir įgaliojimas.

VADOVO ĮDARBINIMAS

UAB vadovas gali oficialiai veikti bendrovės vardu (pvz., pasirašyti sutartis) tik tada, kai su juo yra sudaryta darbo sutartis. Ją pasirašo vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Svarbu žinoti, jog tas pats asmuo gali būti vadovu ne vienoje įmonėje. Apie vadovo įdarbinimą būtina pranešti Sodrai.

EINAMOSIOS SĄSKAITOS ATIDARYMAS BANKE

Tai UAB kaupiamosios sąskaitos, atidarytos steigimo metu, keitimas į einamąją sąskaitą, per kurią bus galima vykdyti atsiskaitymus. Einamosios sąskaitos atidarymui reikalingi dokumentai:

1. UAB įstatai;

2. UAB antspaudas;

3. Vadovo išrinkimo ar paskyrimo dokumentas;

4. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, o jei banke atstovauja įgaliotas asmuo – asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir įgaliojimas.

REGISTRACIJA MOKESČIŲ MOKĖTOJU

Naujai įsteigta UAB automatiškai užregistruojama mokesčių mokėtoju Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMĮ) teritoriniame skyriuje. Tačiau VMI esančius duomenis privaloma patikslinti užpildant ir pateikiant specialią paraišką.
Registracija pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtoju gali būti privaloma arba savanoriška.

Santrumpos

1. UAB – uždaroji akcinė bendrovė;

2. VMI – Valstybinė mokesčių inspekcija;

3. PVM – pridėtinės vertės mokestis.

SUSIJUSI INFORMACIJA

Teisės aktai:

1. LR Darbo kodeksas

2. Antspaudų apyvartos įstatymas