NMA paskelbė kvietimą teikti paraiškas paramai ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse.

Paramos suma – iki 16 000 Eur, mokama kaip vienkartinė išmoka verslo planui įgyvendinti.
Prioritetas – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
Tikslinė sritis – veiklos įvairinimo, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
  • ekonominė ne žemės ūkio veikla.
Paramos gali kreiptis fiziniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys (labai mažos įmonės).

Daugiau informacijos rasite kvietime.