1528 m. LIEPOS 3 d. popiežius Klemensas VII dokumentu „Religionis Zelus” patvirtino, kad Bažnyčioje egzistuoja dar vienas vyrų pranciškonų ordinas MAŽESNIŲJŲ BROLIŲ KAPUCINŲ ORDINAS (greta pranciškonų-konventualų ir pranciškonų-bernardinų atsirado pranciškonai-kapucinai).

Taigi LIEPOS 3-ioji yra:

– KAPUCINŲ GIMTADIENIS (kapuciams jau 494 metų);

– jau keletas metų – liepos 3 d. tai KAPUCINIŠKOS ŠEIMOS DIENA, t.y. visų, kuriems tinka pranciškonų-kapucinų dvasingumas ir yra dėkingi Dievui už šventuosius ir palaimintuosius kapucinus bei seses kapucines (pvz. Tėvas Pijus iš Pietrelčinos, šv. Leopoldą Mandicą, Pal. Honoratas Kožminskis, šv. Veroniką Giuliani ir kt.) ir kitus kapucinus, pvz. t. Stanislovą, t. Roką, t. Adomą, t. Antaną, t. Kazimierą, br. Vincentą, br. Petrą, br. Valdemarą, br. Tomas, br. Andrzej, ar br. Mykolas ir t.t.

– liepos 3 d. tai taip pat BROLIO TOMEKO, kuris dar bus Lietuvoje ir Pauliuose, VARDADIENIS.

Taigi turime TRIGUBA PROGA ŠVĘSTI.

Todėl KVIEČIAME VISUS Į Paulių kapucinų vienuolyną LIEPOS 3 d.

Kapucinų GIMTADIENIO šventimo PROGRAMA:

10 val. Iškilmingos šv. Mišios

11 val. Agapė (kava, arbata…)

12 val. Jurbarko bardų klubo koncertas

13 val. Pietūs ir žaidimai vaikams (Prašymas, pasiimkite, ką nors ant grilio  – kepsime kartu.

15 val. brolio Tomeko albumo pristatymas ir bendra malda Dievo Gailestingumo vainikeliu.

15.30 Konferencija: “Kapucinai pasaulyje ir Lietuvoje. Tėvo Stanislovo Dobrovolskio – Lietuvos kapucino – asmuo” bei žurnalo “Mylėkite viens kitą” pristatymas (ves Brolis Mykolas)

16.15 Gimtadienio tortas, bendra nuotrauka ir tolesnės vaišės, dainavimas ir t.t.

18.00 Giedami Mišparai ir… pabaiga.

Esant galimybei, iki liepos 1 d. duokite žinoti, kas planuoja atvykti.

Informacija

Prasideda

2022-07-03 - 10:00