Informuojame, kad tęsiamas 2017 m. gruodžio 14 d. pradėtas įgyvendinti Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas „Pasinaudok galimybe“, projekto kodas 07.3.1-ESFA-V-401-04-0002.

Projekto įgyvendinimo metu vyresni negu 54 m. bedarbiai, registruoti Užimtumo tarnyboje, bus įtraukti į profesinį mokymą ir neformalų švietimą.
8 328 vyresni negu 54 m. bedarbiai, registruoti Užimtumo tarnyboje, bus įtraukti į įdarbinimą subsidijuojant.

Projekto tikslas – padidinti vyresnių nei 54 m. amžiaus asmenų galimybes integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.

Projekto tikslinė grupė – vyresni negu 54 m. bedarbiai (t. y. nuo 55 m.), registruoti Užimtumo tarnyboje.

Projekto trukmė – 2017 m. gruodžio 14 d. – 2021 m. rugpjūčio 12 d.

 

Dėl dalyvavimo projekte „Pasinaudok galimybe“ prašome kreiptis į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių arba skambinti bendruoju konsultacijų telefonu 1883 (+370 5 250 0883).