Šį sezoną laivai intensyviai švartavosi, naudojosi slipu Jurbarko mažųjų laivelių prieplaukoje. Tokiu būdu atsirado geresnės perspektyvos dar aktyviau vystyti vandens turizmą ir laivybą Jurbarko rajone. Planuodami prieplaukos kito sezono darbus ir infrastruktūrą kviečiame atsakyti į keletą klausimų. Taip padėsite kurti prieplaukos viziją kitiems metams. Ačiū!
Anketa: