Užimtumo tarnyba informuoja, kad Savarankiško užimtumo rėmimą nuo liepos 1 d. keičia į skaitmeninės, žaliosios ir žiedinės ekonomikos tikslus orientuota parama verslui kurti.

Naujasis paramos verslui kurti modelis bus orientuotas į tris pagrindinius etapus: konsultavimą, paraiškų nagrinėjimą ir gynimą vertinimo komisijoje, jei bus surinktas teisės aktuose nustatytas balų skaičius.

Daugiau informacijos: https://uzt.lt/news/is-esmes-keisis-salygos-norintiems-kurti-versla/