Gegužės 13 d. (penktadienį) įvyko infoturas Jurbarko turizmo paslaugų teikėjams Drevernoje. Pasisėmėme gerosios patirties, pabendravome ir išbandėme edukacinę programą „Žuvies kelias“ . Tikime, kad paslaugų teikėjai grįžo su naujomis idėjomis.

VŠĮ „Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras“ įgyvendina projektą „Jurbarko krašto turizmo paslaugų teikėjų, gidų kompetencijų tobulinimas“. Projektas vykdomas pagal Jurbarko vietos veiklos grupės „Nemunas“ 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER biudžeto lėšos.-19.2-SAVA-3. Finansavimas: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos ir Lietuvos valstybės.