ŠĮ „Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras“ įgyvendina projektą „Jurbarko krašto turizmo paslaugų teikėjų, gidų kompetencijų tobulinimas“. Projektas vykdomas pagal Jurbarko vietos veiklos grupės „Nemunas“ 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3. Finansavimas: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.
Lapkričio 27 d. , šeštadienį įvyko antrasis gidų praktinis užsiėmimas, kurio metu gidai susipažino su Jurbarko perlais. Dėkojame, būsimiems gidams nepabūgusiems sniego ir žiemiško vėjo.