INFORMUOJAME, kad Užimtumo tarnyba paraiškų atrankas dėl savarankiško užimtumo rėmimo vykdys:

2020 m. kovo 2 d.,

2020 m. gegužės 4 d.,

2020 m. liepos 7 d.,

2020 m. rugsėjo 28 d.

Savarankiško užimtumo rėmimo paraiškas gali teikti darbo ieškantys asmenys, kurie:

1. kartu su Užimtumo tarnybos konsultantu aptarė ir sudarė individualios užimtumo veiklos planą, kuriame yra numatyta savarankiško užimtumo rėmimo priemonė (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 3 punktas);

2. pirmą kartą steigia darbo vietas sau Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtose labai mažose įmonėse ir atitinka vieną iš sąlygų, numatytų Užimtumo įstatymo 47 straipsnio 3 dalyje, t. y.:

• bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;

• bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;

• bedarbiai iki 29 metų.

Daugiau informacijos internete adresu https://uzt.lt/darbo-ieskantiems/versl-kurimas/  arba
Jurbarko turizmo ir informacijos centre, adresu Vydūno g. 19, 
Jurbarkas,

tel. 8 447 71407.

KONSULTUOJAME IR PADEDAME PARENGTI PARAIŠKAS DĖL SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMO