Įgyvedintas projektas „Regioninių produktų, atspindinčių krašto istoriją ir kultūrinį paveldą, sukūrimas, rinkodaros didinimas ir pritaikymas turizmo skatinimo reikmėms“.

Projekto metu buvo sukurti du turizmo paslaugų paketai „Rojaus keliu“ ir „Mažosios Lietuvos lobiai“, sutelkti rajono turizmo paslaugų teikėjai bendrai veiklai. Turizmo paketai tapo regioniniu produktu. Turizmo paslaugų paketuose per lankytinus objektus ir edukacijas atsispindi krašto kultūros paveldas, o turizmo paketo paslaugas teikia turizmo paslaugų teikėjai iš septynių seniūnijų – Seredžiaus, Veliuonos, Raudonės, Skirsnemunės, Jurbarkų, Smalininkų, Viešvilės. Krašte veikiantys namudininkai yra skatinami savo produktus pateikti patraukliai turistams ir atveriamos naujos galimybės regioninių produktų pardavimui – sukurta E-prekybos platforma, kuri yra prieinama per Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro svetainę.