Spalio 30-ąją Europos socialinio fondo agentūrai sėkmingai pateikta paraiška Miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. įgyvendinimo administravimui finansuoti. Paraišką projekto finansavimui savanoriškais pagrindais parengė Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro darbuotojos.

Remiantis Europos socialinio fondo agentūros rekomendacijomis, pirmasis MVVG kvietimas teikti paraiškas numatomas pradėti jau 2019-ųjų kovą.