Su džiaugsmu pranešame, jog sausio 23-ąją pasirašyta projekto „Miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ strategijos įgyvendinimo administravimas“ sutartis su Europos socialinio fondo agentūra. Projekto vykdytojui – MVVG „Jurbarkas“ – projektui įgyvendinti skiriama 87 686,46 Eur.
Pasirašius finansavimo sutartį bus pradedamos veiklos, numatytos Miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ 2016-2022 m. vietos plėtros strategijai įgyvendinti. Artimiausiu metu bus paskelbtas pirmasis kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal MVVG „Jurbarkas“ 2016-2022 m. strategiją.