INFORMUOJAME,
kad nuo gegužės 18 d. iki birželio 15 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) renkamos paraiškos iš norinčių pradėti verslą kaimo vietovėse. Akcentuotina, kad prieš prasidedant šiam paraiškų surinkimo etapui kvietimui skirta paramos lėšų suma padidinta beveik 20 mln. Eur, taip pat pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai verslo planui įgyvendinti yra mokama išmoka, įgyvendinimo taisyklės.
ARBA KVIEČIAME KREIPTIS:
JURBARKO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS
VYDŪNO G. 19, JURBARKAS
Tel. 8 637 94944,
el. paštas: verslas@jurbarkas.info