Dalinamės naujausia NMA informacija!
Balandžio 10 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakoreguotas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2020 metais grafikas.
 
Pakoreguotame KPP paraiškų rinkimo grafike nustatytas paraiškų pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)“ laikotarpis – dokumentus dėl paramos pradėti verslą Nacionalinei mokėjimo agentūrai bus galima teikti nuo gegužės 18 d. iki birželio 15 d.
 
Grafiko pakeitimai svarbūs žemės ūkio produktų perdirbėjams – paraiškos pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ bus renkamos nuo liepos 20 d. iki rugpjūčio 21 d. (šiemet šių paraiškų nebuvo numatyta rinkti).
 
Paraiškos pagal KPP priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ bus renkamos trimis etapais: šiuo metu vykstantis paraiškų surinkimo laikotarpis truks iki balandžio 28 d. (buvo numatyta iki gegužės 15 d.). Paraiškos taip pat bus renkamos nuo gegužės 7 d. iki birželio 4 d. ir nuo birželio 12 d. iki liepos 10 d.