Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas pagal šias priemones  –  jauniesiems ūkininkams,  investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą bei verslo pradžiai kaimo vietovėse.

Nemokamas seminaras vyks 2019 m. rugpjūčio 7 d. 12.00 val. JTVIC konferencijų salėje  Dariaus ir Girėno g. 120A, Jurbarke.

REGISTRACIJA

UAB „Sintesi Consulting“ –  ilgametę patirtį rinkoje turinti ES paramos ir kitų verslo konsultacijų įmonė atvyksta pristatyti Europos Sąjungos paramos priemones ir galimybes jomis pasinaudoti. Seminaro metu pristatomos paramos galimybės:

Jaunieji ūkininkai.  Pagal šią priemonę remiama veikla – žemės ūkio produktų gamyba; prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai. Parama galės būti skirta ūkiui, kurio valdos ekonominio dydžio potencialas (planuojamas VED) yra ne mažesnis kaip 8 tūkst. Eur, tačiau ne didesnis kaip 70  tūkst. Eur per metus. Pareiškėjais gali būti ūkininkai, kurie ne vyresni nei 40 metų, t. y. fiziniai asmenys, kuriems dar nėra suėję 41 metai.  Paramos suma vienam paramos gavėjui – 40  tūkst. Eur, kompensuojant 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išmokant ją 2 dalinėmis išmokomis: pusė paramos sumos išmokama po sprendimo skirti paramą, kita pusė – kitais metais po verslo plano įgyvendinimo.

Investicijos į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą. Pagal šią priemonę parama skiriama didinti ūkio subjektų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių subjektų technologijas, skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai. Pareiškėjais gali būti juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) rinkodara ne trumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai. Finansavimo suma vienam projektui iki  1,3 mln. Eur. Intensyvumas iki 40 proc., gaminantiems ekologiškus žemės ūkio produktus – iki 50 proc. Tinkamos finansuoti išlaidos: nauja statyba ir infrastruktūros įrengimas; rekonstrukcija, kapitalinis remontas; naujų įrenginių (įskaitant techniką) pirkimas arba lizingas; bendrosios išlaidos ir viešinimo išlaidos.

Verslo pradžia kaimo vietovėse.  Pagal šią priemonę parama teikiama ne žemės ūkio verslui kurti – ja siekiama įvairinti veiklą, kurti mažas įmones ir darbo vietas. Paramą gali gauti kaimo vietovėje registruotos labai mažos įmonės (įregistruotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo). Iki projekto pabaigos (projektas gali trukti iki 3 metų) paramos gavėjas privalo sukurti ne mažiau kaip 1 darbo vietą (etatą), susijusią su projekto veikla, kuriai prašoma paramos, ir išlaikyti ją 3 metus po projekto užbaigimo. Darbo vieta laikoma ne tik pagal darbo sutartį sukurta vieta, bet ir fizinio asmens, išsiėmusio verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą projekto metu, darbo vieta, taip pat mažosios bendrijos vadovo nauja darbo vieta pagal civilinę (paslaugų) sutartį. Didžiausia parama – 40  tūkst. Eur vienam projektui. Parama sudaro 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų be PVM.