Jurbarko rajone veiklą vykdantys darbdaviai vasaros metu įdarbinę jaunimą nuo 14 iki 23 m. besimokantį švietimo įstaigose, gali pasinaudoti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO PROGRAMOS

finansavimu darbo užmokesčiui iš dalies padengti.

Darbdavys, norintis gauti kompensaciją, Savivaldybės administracijai turi pateikti:

  1. prašymą;
  2. darbo sutarties kopiją;
  3. jauno asmens sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo;
  4. darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščius.

Prašymas kartu su nurodytais dokumentais turi būti pateiktas Savivaldybės administracijai  ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 15 d.

Daugiau informacijos: