FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Jurbarko rajono savivaldybės smulkaus verslo rėmimo fondas

Lietuvos darbo birža

VVG „Nemunas“

INVEGA

LR Žemės ūkio ministerijos parama

VVG „Jurbarkas“