2019 M. SPALIO 16 D. (Dariaus ir Girėno g. 120A, Jurbarkas)

GAMINIŲ IR PAKUOČIŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITA GPAIS

Lektorius:
Ingrida Dubauskienė
– aplinkosaugos magistrė, turinti beveik 15 metų patirtį aplinkosaugos bei atliekų tvarkymo srityje. Atliekanti pilnus įmonių aplinkosauginius auditus, padedanti parengti įvairią su pakuočių ir atliekų apskaita susijusią dokumentaciją bei konsultuojanti įvairiais aplinkosauginiais klausimais.  Pirmoji Lietuvoje pradėjusi vesti Vieningos gaminių, pakuočių ir apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) funkcionalumo mokymus gamintojams ir importuotojams, atliekų darytojams ir atliekų tvarkytojams bei padedanti įmonių vidines apskaitos sistemas pritaikyti prie GPAIS reikalavimų.

Dienotvarkė:

Seminaro pradžia: 10:00 val.
Pietų pertrauka: 12:00-13:00 val.
Seminaro pabaiga: 15:00 val.

Dalyvių skaičius ribotas

REGISTRACIJA (iki 2019-10-11)

SEMINARO PROGRAMA:
1. Bendroji dalis:
1.1. GPAIS paskirtis ir struktūra.
1.2. E. paslaugų gavėjų indentifikavimas, įmonių registracija, atstovų priskyrimas GPAIS.
1.3. Pereinamojo laikotarpio reikalavimai gamintojams ir (ar) importuotojams.
2. Gamintojų ir importuotojų sąvadas:
2.1. Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių pasikeitimai nuo 2018-01-01.
2.2. Registracija gamintojų ir importuotojų sąvade GPAIS pagal atskirus srautus (alyvos, transporto priemonės, baterijos ir akumuliatoriai, elektros ir elektroninė įranga, apmokestinamieji gaminiai ir pakuotės), registracijos koregavimas bei nutraukimas.
2.3. Pagrindinės sąvokos ir reikalavimai. Dažniausiai daromos klaidos.
3. Integracija su GPAIS.
4. Gaminių sąrašai:
4.1. Gaminių apskaitos taisyklių pakeitimai nuo 2018-01-01.
4.2. Gaminių sąrašo sudarymo reikalavimai. Gaminių bei jų pakuočių pridėjimas, koregavimas, šalinimas GPAIS. Dažniausiai daromos klaidos.
5. Prekinių vienetų sąrašai:
5.1. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimai nuo 2018-07-01.
5.2. Prekinių vienetų pavyzdžiai. Prekinių vienetų bei jų pakuočių pridėjimas, koregavimas, šalinimas GPAIS. Daugkartinės pakuotės. Dažniausiai daromos klaidos.
6. Gaminių ir pakuočių apskaita:
6.1. Gaminių ir pakuočių apskaitos žurnalų formavimas, naujų įrašų kūrimas, koregavimas, šalinimas GPAIS. Dažnaiusiai daromos klaidos.
6.2. Suvestinių formavimas, patvirtinimas bei atšaukimas GPAIS.
6.3. Gaminių ir pakuočių apskaitos metinių ataskaitų formavimas, pateikimas GPAIS.
7. Atliekų apskaita (tik modulio kriterijų pristatymas):
7.1. Nauji reikalavimai gamintojams ir (ar) importuotojams nuo 2018-01-01 dėl atliekų susidarymo apskaitos (kriterijai bei pagrindiniai principai).

8. Klausimai-atsakymai.

 Kaina 60,00 Eur su pietumis.

Dalyvio mokestį sumokėti iki 2019-10-11

Rekvizitai apmokėjimui:

VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras

Įmonės kodas 158350433

A. s. Nr. LT 487300010132021527

 

2019 M. SPALIO 17 D. (Dariaus ir Girėno g. 120A, Jurbarkas)

 ATLIEKŲ SUSIDARYMO APSKAITA BEI LYDRAŠČIŲ RENGIMAS GPAIS

Dienotvarkė:

Seminaro pradžia: 10:00 val.
Kavos pertraukėlė: 11:30-12:00 val.
Seminaro pabaiga: 14:00 val.

Dalyvių skaičius ribotas.

REGISTRACIJA (iki 2019-10-11)

SEMINARO PROGRAMA:
1. Bendroji dalis:

1.1. GPAIS paskirtis ir struktūra.
1.2. E. paslaugų gavėjų indentifikavimas, įmonių registracija, atstovų priskyrimas GPAIS.
2. Atliekų darytojo registracija:
2.1. Atliekų darytojo registracija (kriterijai bei pagrindiniai principai).
2.2. Sutartys su atliekų tvarkytojais (reikalavimai bei supažindinimas su Atliekų tvarkytojų valstybiniu registru (ATVR)).
2.3. Atliekų susidarymo vietos registracija bei duomenų koregavimas GPAIS.
2.4. Atliekų sąrašo naujausi pakeitimai (8-ženkliai kodai). Pradinių atliekų likučių suvedimas bei duomenų koregavimas GPAIS.
3. Atliekų vežimo procedūros GPAIS:
3.1. Atliekų darytojo, vykdančio atliekų susidarymo apskaitą, perduodamų atliekų lydraščių rengimo reikalavimai. Atliekų vežimo procedūros nuo 2018-01-01.
4. Atliekų balansas:
4.1. Sukauptų (laikomų) atliekų peržiūra, duomenų atnaujinimas.
5. Atliekų apskaita:
5.1. Atliekų apskaitos taisyklių pakeitimai nuo 2019-01-31.
5.2. Atliekų susidarymo apskaitos žurnalų formavimas, naujų įrašų kūrimas, koregavimas, šalinimas GPAIS. Dažniausiai daromos klaidos.
5.3. Suvestinių formavimas, patvirtinimas bei atšaukimas GPAIS.
5.4. Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitų formavimas ir teikimas GPAIS.
6. Klausimai-atsakymai.

 Kaina 55,00 Eur su kavos pertrauka.

Dalyvio mokestį sumokėti iki 2019-10-11

Rekvizitai apmokėjimui:

VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras

Įmonės kodas 158350433

A. s. Nr. LT 487300010132021527