Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka) (2019 m.)

Renginio vieta Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras, Vydūno g. 19, Jurbarkas

Renginio laikas nuo 14.00 val.

Prioritetas – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
Tikslinė sritis – veiklos įvairinimo, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.
Remiama veikla:
  •  pagal priemonės veiklos sritį parama teikiama ne žemės ūkio veiklai pradėti. Remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“.
Paramos gali kreiptis fiziniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys (labai mažos įmonės).
 Paramos suma – 100 procentų išmoka iki 17 220 Eur vienam projektui.