Primename, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras–Valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas 2020 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. V-381 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių“ n u s p r e n d ė:
1. Įpareigoti parduotuves, prekybos ir (arba) pramogų centrus, vykdančius maisto,
veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių pardavimo veiklą, taip pat turgavietes, vykdančios maisto pardavimo veiklą (toliau – prekybos vietos):
1.1. Organizuoti pirkėjų ir kitų lankytojų (toliau – lankytojai) srautus, atsižvelgiant į
prekybos vietos plotą, siekiant išvengti grūsčių, sudarant galimybę tinkamai rankų higienai.
1.2. Prie įėjimo į prekybos vietą paskelbti informaciją, atkreipiančią dėmesį į lankytojų
asmens higienos laikymąsi (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas).
1.3. Skatinti lankytojus eilėse prie kasų ar savitarnos kasų laikytis saugaus ne mažesnio kaip 1 metro atstumo.
1.4. Užtikrinti galimybę prekybos vietos darbuotojams reguliariai (ne rečiau kaip kas 2
val.), o esant poreikiui ir dažniau, kruopščiai plauti rankas su šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu, ar dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis.
1.5. Prekybos vietose užtikrinti tinkamą aplinkos valymą ir dezinfekciją remiantis
parengtomis rekomendacijomis „Dėl aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19 situacijai“
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/rekomendacijos%20del%20aplinkos%20
valymo.pdf ).
2. Rekomenduoti visiems asmenims pirmenybę teikti apsipirkimui internetu, vengiant
artimo kontakto.
3. Uždrausti:
3.1. prekybos vietose dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos
laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu;
3.2. asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu lankytis prekybos
vietose.

Prašome laikytis nurodytų įpareigojimų bei rekomendacijų siekiant sulaikyti naujojo
koronaviruso (COVID-19) plitimą.