Spalio 24-ąją įvyko seminaras „Kaip kurti socialinį verslą ir inovacijas?“

NVO Avilio atstovai seminaro dalyviams pristatė praėjusio Europos sąjungos laikotarpio gerąsias investavimo praktikas ir kaip jas galima pritaikyti kuriant socialiniu ir finansiniu požiūriu tvarius projektus. Dalijosi darbo patirtimi ir įžvalgomis, kaip sukurti gerą socialinę inovaciją ar socialinį verslą. Seminaro metu taip pat buvo aptariamos finansinio laikotarpio galimybės, kurios gali būti pasitelktos kuriant socialinius verslus ir socialines inovacijas, kaip sukurti efektyvų santykį su vietos savivalda, kuriant ir stiprinant socialines inovacijas.